Siirry sisältöön

Lama

Wikipedia kertoo lamasta seuraavaa:

"Lama tarkoittaa taloustieteessä tavallista pidempää ja syvempää talouden matalasuhdannetta. Koska lamalle ei ole täsmällistä määritelmää, se on käytännössä nimitys tavallista vakavammalle taantumalle, joka ei kuulu normaaliin suhdannevaihteluun.

Erään määritelmän mukaan talouden taantumasta voi käyttää lama-nimitystä kun BKT laskee 10% tai kun yhtäjaksoinen taantuma kestää kolme vuotta tai pitempään.[1]"

Yle on taas artikkelissaan käsitellyt asiaa seuraavasti:

Lama
Lamassa käytettävän rahan määrä vähenee

" Lama on vienyt Suomen syvään kriisiin jo useasti. 1990-luvun lama oli monelle myös elämän parasta aikaa: nuoruutta ja vapautta vailla nousukauden suorituspaineita.

Taloustieteessä lamalla tarkoitetaan tavanomaista pidempää ja syvempää talouden laskusuhdannetta.

Sellaisia on maassamme koettu kaksi: ensimmäinen 1930-luvulla, toinen 1990-luvulla. Vakava taantuma koettiin myös 1970-luvulla. Vuodesta 2008 alkaen taloutemme on ollut jälleen laskusuhdanteessa.

Elävä arkisto keräsi koosteen siitä, millaisia ilmiöitä taantumakaudet ovat Suomessa herättäneet."

Lisää videoita lamaan liittyen:

http://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/lama-ennen-ja-nyt